Đại lý xe Thanh Xuân Ford

Đại lý xe Thanh Xuân Ford

5.0 02 Đại lý xe Thanh Xuân Ford kính chào Quý Khách! Tháng 6/2011, Đại lý xe Thanh Xuân Ford, chi nhánh của Ford Thăng Long và là một trong những đại lý ủy quyền chính thức của Ford Việt nam được thành lập với số vốn đầu tư lên đến 60 tỷ đồng. Đại…