Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Cài bản đồ cho mazda 3 2018

Có một số cách để cài bản đồ cho Mazda 3 2018. Bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mua một thẻ SD có chứa bản đồ mới.
 2. Tắt nguồn Mazda 3.
 3. Đặt thẻ SD vào khe cắm thẻ SD.
 4. Bật nguồn Mazda 3.
 5. Màn hình hiển thị sẽ hiển thị thông báo cho biết có bản đồ mới.
 6. Theo dõi hướng dẫn trên màn hình để cài đặt bản đồ mới.

Bạn cũng có thể cài đặt bản đồ mới cho Mazda 3 2018 tại đại lý Mazda. Đại lý Mazda sẽ có thể cung cấp cho bạn thẻ SD có chứa bản đồ mới và cài đặt bản đồ cho bạn.

Dưới đây là một số lưu ý khi cài đặt bản đồ mới cho Mazda 3 2018:

 • Đảm bảo rằng thẻ SD có chứa bản đồ mới tương thích với Mazda 3 2018.
 • Đảm bảo rằng thẻ SD được đặt đúng cách trong khe cắm thẻ SD.
 • Đảm bảo rằng Mazda 3 được tắt nguồn trước khi đặt thẻ SD vào.
 • Đảm bảo rằng Mazda 3 được bật nguồn trước khi bắt đầu cài đặt bản đồ mới.
 • Làm theo hướng dẫn trên màn hình một cách cẩn thận để cài đặt bản đồ mới.

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào khi cài đặt bản đồ mới cho Mazda 3 2018, bạn có thể liên hệ với đại lý Mazda để được hỗ trợ.

Xem thêm  Triệu hồi xe Mazda do lỗi phanh tay