Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

KỸ NĂNG LÁI XE

Lùi xe 1 đỏ là gì?

Lùi xe 1 đỏ là một thuật ngữ trong lĩnh vực lái xe, đặc biệt là khi đỗ xe vào chỗ hẹp. Nó chỉ việc lùi xe vào một vị trí đỗ xe chỉ trong một lần đánh lái, giúp…