Đổ nước rửa kính xe Mercedes

Dưới đây là các bước đổ nước rửa kính cho xe Mercedes: Tìm bình chứa nước rửa kính. Bình chứa nước rửa kính thường nằm ở phía trước xe, gần bình chứa nước làm mát. Mở nắp bình chứa nước rửa kính. Đổ nước rửa kính vào bình chứa. Nước rửa kính thường có màu … Read more