Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Gửi xe máy qua đêm ở ga Hà nội

Có hai lựa chọn chính để gửi xe máy qua đêm ở ga Hà Nội:

1. Bãi giữ xe trong nhà:

 • Vị trí: Nằm bên trong ga Hà Nội, có mái che.
 • Sức chứa: Khoảng 1.000 xe máy.
 • Giá vé: 10.000 đồng/xe máy/đêm.
 • Ưu điểm: An ninh tốt, có mái che, thuận tiện di chuyển.
 • Nhược điểm: Giá cao hơn so với bãi xe ngoài trời.

2. Bãi giữ xe ngoài trời:

 • Vị trí: Nằm phía trước ga Hà Nội, không có mái che.
 • Sức chứa: Khoảng 500 xe máy.
 • Giá vé: 5.000 đồng/xe máy/đêm.
 • Ưu điểm: Giá rẻ hơn so với bãi xe trong nhà.
 • Nhược điểm: An ninh không được đảm bảo như bãi xe trong nhà, không có mái che, có thể ảnh hưởng xe do thời tiết.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số lựa chọn khác:

  • Gửi xe tại các nhà nghỉ, khách sạn gần ga Hà Nội: Giá vé dao động từ 20.000 – 50.000 đồng/xe máy/đêm.
  • Gửi xe tại các bãi giữ xe tư nhân: Giá vé dao động từ 10.000 – 30.000 đồng/xe máy/đêm.

Giá gửi xe máy qua đêm ở Hà Nội

Giá gửi xe máy qua đêm ở Hà Nội dao động từ 5.000 đến 50.000 đồng/xe, tùy thuộc vào vị trí, loại bãi xe và thời điểm gửi xe.

Dưới đây là bảng giá tham khảo:

Loại bãi xeGiá gửi xe qua đêm
Bãi giữ xe trong nhà10.000 – 30.000 đồng/xe
Bãi giữ xe ngoài trời5.000 – 20.000 đồng/xe
Bãi giữ xe tư nhân10.000 – 50.000 đồng/xe
Gửi xe tại nhà nghỉ, khách sạn20.000 – 50.000 đồng/xe
Xem thêm  Đại lý

Lưu ý:

 • Giá trên chỉ là tham khảo, có thể thay đổi tùy theo từng địa điểm cụ thể.
 • Nên hỏi kỹ về giá vé, thời gian mở cửa, an ninh trước khi gửi xe.
 • Giữ vé cẩn thận để lấy xe khi quay lại.
 • Nên kiểm tra xe cẩn thận trước khi gửi và sau khi lấy.

Ga Hà Đông có cho gửi xe máy không?

Có, ga Hà Đông có cho gửi xe máy.

Có hai lựa chọn chính để gửi xe máy ở ga Hà Đông:

1. Bãi giữ xe trong nhà:

 • Vị trí: Nằm bên trong ga Hà Đông, có mái che.
 • Sức chứa: Khoảng 1.000 xe máy.
 • Giá vé:
  • Ban ngày: 6.000 đồng/xe máy/lượt.
  • Ban đêm: 10.000 đồng/xe máy/lượt.
 • Ưu điểm: An ninh tốt, có mái che, thuận tiện di chuyển.
 • Nhược điểm: Giá cao hơn so với bãi xe ngoài trời.

2. Bãi giữ xe ngoài trời:

 • Vị trí: Nằm phía trước ga Hà Đông, không có mái che.
 • Sức chứa: Khoảng 500 xe máy.
 • Giá vé:
  • Ban ngày: 4.000 đồng/xe máy/lượt.
  • Ban đêm: 5.000 đồng/xe máy/lượt.
 • Ưu điểm: Giá rẻ hơn so với bãi xe trong nhà.
 • Nhược điểm: An ninh không được đảm bảo như bãi xe trong nhà, không có mái che, có thể ảnh hưởng xe do thời tiết.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số lựa chọn khác:

 • Gửi xe tại các nhà nghỉ, khách sạn gần ga Hà Đông: Giá vé dao động từ 20.000 – 50.000 đồng/xe máy/lượt.
 • Gửi xe tại các bãi giữ xe tư nhân: Giá vé dao động từ 10.000 – 30.000 đồng/xe máy/lượt.
Xem thêm  Màu xe Chevrolet Captiva Revv và thông số kỹ thuật xe

Gửi xe máy ở ga Trần Quý Cáp

Có hai lựa chọn chính để gửi xe máy ở ga Trần Quý Cáp:

1. Bãi giữ xe ga Trần Quý Cáp:

 • Vị trí: Nằm bên trong ga Trần Quý Cáp, có mái che.
 • Sức chứa: Khoảng 1.000 xe máy.
 • Giá vé:
  • Ban ngày: 6.000 đồng/xe máy/lượt.
  • Ban đêm: 10.000 đồng/xe máy/lượt.
 • Ưu điểm: An ninh tốt, có mái che, thuận tiện di chuyển.
 • Nhược điểm: Giá cao hơn so với bãi xe ngoài trời.

2. Bãi giữ xe ngoài trời:

 • Vị trí: Nằm phía trước ga Trần Quý Cáp, không có mái che.
 • Sức chứa: Khoảng 500 xe máy.
 • Giá vé:
  • Ban ngày: 4.000 đồng/xe máy/lượt.
  • Ban đêm: 5.000 đồng/xe máy/lượt.
 • Ưu điểm: Giá rẻ hơn so với bãi xe trong nhà.
 • Nhược điểm: An ninh không được đảm bảo như bãi xe trong nhà, không có mái che, có thể ảnh hưởng xe do thời tiết.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số lựa chọn khác:

 • Gửi xe tại các nhà nghỉ, khách sạn gần ga Trần Quý Cáp: Giá vé dao động từ 20.000 – 50.000 đồng/xe máy/lượt.
 • Gửi xe tại các bãi giữ xe tư nhân: Giá vé dao động từ 10.000 – 30.000 đồng/xe máy/lượt.

Ga Long Biên có chỗ gửi xe qua đêm không?

Có, ga Long Biên có chỗ gửi xe qua đêm.

Có hai lựa chọn chính để gửi xe máy qua đêm ở ga Long Biên:

1. Bãi giữ xe ga Long Biên:

 • Vị trí: Nằm bên trong ga Long Biên, có mái che.
 • Sức chứa: Khoảng 500 xe máy.
 • Giá vé:
  • Ban ngày: 5.000 đồng/xe máy/lượt.
  • Ban đêm: 8.000 đồng/xe máy/lượt.
 • Ưu điểm: An ninh tốt, có mái che, thuận tiện di chuyển.
 • Nhược điểm: Giá cao hơn so với bãi xe ngoài trời.
Xem thêm  Xe Chevrolet Trailblazer 2019 Đại lý xe Chevrolet TPHCM Việt Nam

2. Bãi giữ xe ngoài trời:

 • Vị trí: Nằm phía trước ga Long Biên, không có mái che.
 • Sức chứa: Khoảng 300 xe máy.
 • Giá vé:
  • Ban ngày: 3.000 đồng/xe máy/lượt.
  • Ban đêm: 5.000 đồng/xe máy/lượt.
 • Ưu điểm: Giá rẻ hơn so với bãi xe trong nhà.
 • Nhược điểm: An ninh không được đảm bảo như bãi xe trong nhà, không có mái che, có thể ảnh hưởng xe do thời tiết.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số lựa chọn khác:

 • Gửi xe tại các nhà nghỉ, khách sạn gần ga Long Biên: Giá vé dao động từ 20.000 – 50.000 đồng/xe máy/lượt.
 • Gửi xe tại các bãi giữ xe tư nhân: Giá vé dao động từ 10.000 – 30.000 đồng/xe máy/lượt.