Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Kế Toán Cây Xăng Cần Làm Những Gì

Chào các bạn! Bạn có biết công việc của kế toán xăng dầu là gì không? Đây là một thắc mắc thường gặp đối với những ai chuẩn bị bước vào công việc này tại các công ty xăng dầu hiện nay. Trước khi đi vào chi tiết về các công việc của kế toán xăng dầu, chúng ta cùng tìm hiểu một số khái niệm cơ bản nhé!

Công việc kế toán xăng dầu

Kinh doanh xăng dầu bao gồm nhiều hoạt động như: xuất khẩu (xăng dầu và nguyên liệu sản xuất trong nước, cũng như xăng dầu và nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu), nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu, sản xuất và pha chế xăng dầu, phân phối xăng dầu trên thị trường trong nước, và cung cấp dịch vụ cho thuê kho, cảng, tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xăng dầu.

Trong quá trình sản xuất xăng dầu, cả quá trình lọc, chuyển hóa dầu thô, sản phẩm xăng dầu, bán thành phẩm xăng dầu, phụ gia và các chế phẩm khác đều được thực hiện để tạo ra các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao. Còn quá trình pha chế xăng dầu là quá trình trộn các sản phẩm, bán thành phẩm xăng dầu, phụ gia và các chế phẩm khác để chuyển hóa thành sản phẩm xăng dầu chất lượng cao.

Cơ sở kinh doanh xăng dầu bao gồm: cảng chuyên dụng, nhà máy sản xuất, xưởng pha chế, kho, phương tiện vận chuyển và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Công việc của kế toán công ty kinh doanh xăng dầu

Dưới đây là một số công việc chính mà kế toán công ty kinh doanh xăng dầu thường phải thực hiện:

 • Theo dõi nhập xuất tồn các loại xăng dầu: Kế toán phải đảm bảo ghi nhận chính xác số lượng xăng dầu nhập, xuất và tồn kho để đảm bảo sự cân đối tài chính của công ty.

 • Viết hóa đơn GTGT: Kế toán phải tạo ra hóa đơn GTGT đầy đủ và chính xác để đảm bảo tuân thủ quy định về thuế.

 • Thu chi tiền mặt: Kế toán phải quản lý và ghi nhận các giao dịch thu chi tiền mặt của công ty một cách tổ chức và chính xác.

 • Lập các phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất: Kế toán phải tạo ra các phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất để ghi nhận các giao dịch tương ứng và bảo đảm tính minh bạch và rõ ràng của công ty.

 • Nhập chứng từ lên hệ thống sổ sách kế toán: Kế toán phải nhập các chứng từ liên quan vào hệ thống sổ sách kế toán, đảm bảo sự chính xác và toàn vẹn của thông tin.

 • Báo cáo thuế GTGT theo tháng/quý: Kế toán phải lập các báo cáo thuế GTGT đầy đủ và chính xác để công ty tuân thủ các quy định về thuế.

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng/quý: Kế toán phải tạo ra báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng/quý để đảm bảo công ty tuân thủ quy định về sử dụng hóa đơn.

 • Tính lương theo tháng: Kế toán phải tính toán và ghi nhận lương của nhân viên theo tháng một cách chính xác và đúng hạn.

 • Tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo tháng/quý: Kế toán phải tính toán và ghi nhận thuế thu nhập cá nhân theo tháng/quý để đảm bảo tuân thủ quy định về thuế.

 • Tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Kế toán phải tạm tính và ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ quy định về thuế.

 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Kế toán phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

 • Quyết toán thuế GTGT nếu phát sinh đối tượng không chịu thuế: Kế toán phải quyết toán thuế GTGT nếu có phát sinh đối tượng không chịu thuế để đảm bảo tuân thủ quy định về thuế.

 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp: Kế toán phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đây là những công việc cơ bản của kế toán xăng dầu. Nếu các bạn còn có thắc mắc về công việc của kế toán xăng dầu, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới nhé.

Nguồn: DAILYAUTO