Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Kết nối HDMI trên Honda City

Cách kết nối hdmi trên Honda City

Để kết nối HDMI trên Honda City, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Kết nối HDMI có dây với cáp Phone Link
– Mua một cáp Phone Link tương thích với điện thoại của bạn và mẫu Honda City.
– Kết nối một đầu của cáp Phone Link vào cổng HDMI của điện thoại của bạn.
– Kết nối đầu còn lại của cáp vào cổng đầu vào HDMI trên màn hình LCD của xe.
– Đặt màn hình LCD của xe vào nguồn đầu vào HDMI phù hợp.
– Bây giờ bạn có thể tận hưởng giải trí từ điện thoại trên màn hình LCD của xe, chẳng hạn như xem phim, nghe nhạc và xem bản đồ.

2. Kết nối HDMI không dây
– Mua một bộ chuyển đổi HDMI hỗ trợ kết nối không dây.
– Kết nối bộ chuyển đổi HDMI vào cổng đầu vào HDMI trên màn hình LCD của xe.
– Làm theo hướng dẫn được cung cấp với bộ chuyển đổi HDMI để thiết lập kết nối không dây giữa điện thoại và màn hình LCD của xe.
– Sau khi kết nối được thiết lập, bạn có thể phản chiếu màn hình điện thoại của mình không dây trên màn hình LCD của xe.

3. Kết nối HDMI có dây mà không cần cáp Phone Link
– Mua một cáp HDMI và một bộ chuyển đổi HDMI tương thích với điện thoại của bạn và mẫu Honda City.
– Kết nối một đầu của cáp HDMI vào cổng HDMI của điện thoại của bạn bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi HDMI.
– Kết nối đầu còn lại của cáp HDMI vào cổng đầu vào HDMI trên màn hình LCD của xe.
– Đặt màn hình LCD của xe vào nguồn đầu vào HDMI phù hợp.
– Bây giờ bạn có thể tận hưởng giải trí từ điện thoại trên màn hình LCD của xe.

Xem thêm  Thuế tăng vì giá xăng dầu??? Chỉ có ở Việt Nam

Nên tham khảo hướng dẫn sử dụng của xe hoặc kỹ thuật viên chuyên nghiệp để biết các hướng dẫn cụ thể và thông tin tương thích liên quan đến kết nối HDMI trên Honda City.

Cách kết nối bluetooth trên Honda City

Để kết nối Bluetooth trên Honda City, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Trên màn hình Honda City:
– Nhấn nút “Home” trên màn hình để trở về giao diện chính.
– Chọn biểu tượng Bluetooth (thường là biểu tượng có hình tai nghe) trên màn hình.

2. Theo hướng dẫn trên video:
– Tìm và xem các video hướng dẫn trên YouTube về cách kết nối Bluetooth trên Honda City.
– Các video này thường cung cấp hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu về cách thực hiện kết nối Bluetooth trên xe Honda City.

Nếu bạn gặp khó khăn hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng của xe hoặc liên hệ với đại lý Honda để được hỗ trợ.