Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Nút mode trên xe vespa

Nút mode trên xe vespa

Nút Mode trên xe Vespa có chức năng điều chỉnh các chế độ lái khác nhau của xe. Các chế độ lái này bao gồm:

  • Eco Mode – Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu.
  • Normal Mode – Chế độ lái bình thường.
  • Sport Mode – Chế độ lái thể thao.
  • Rain Mode – Chế độ lái trong mưa.

Nút Mode được đặt trên tay lái bên phải, ngay phía sau nút công tắc bật/tắt. Để điều chỉnh chế độ lái, bạn chỉ cần nhấn nút Mode và giữ cho đến khi chế độ lái mong muốn được chọn.

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng nút Mode:

  • Chế độ lái Eco Mode sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu hơn, nhưng xe sẽ không có khả năng vận hành mạnh mẽ như các chế độ lái khác.
  • Chế độ lái Normal Mode là chế độ lái được khuyến khích sử dụng trong hầu hết các trường hợp.
  • Chế độ lái Sport Mode sẽ giúp xe vận hành mạnh mẽ hơn, nhưng xe cũng sẽ tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn.
  • Chế độ lái Rain Mode sẽ giúp xe vận hành ổn định hơn trong điều kiện trời mưa.

Bạn nên sử dụng chế độ lái phù hợp với điều kiện đường xá và nhu cầu của mình để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi lái xe.