Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Lốp ô tô bị sứt: Nên xử lý như thế nào?

Lốp ô tô là bộ phận quan trọng nhất của ô tô, có vai trò kết nối giữa ô tô và mặt đường. Lốp ô tô chịu trách nhiệm truyền tải lực từ động cơ đến mặt đường, giúp ô tô di chuyển. Lốp ô tô cũng giúp ô tô phanh an toàn, giảm xóc và tạo ra độ bám đường tốt. Lốp ô tô có nhiều loại khác nhau, mỗi loại được thiết kế để phù hợp với một loại xe và điều kiện sử dụng khác nhau. Lốp ô tô cần được bảo dưỡng và thay thế định kỳ để đảm bảo an toàn khi lái xe.