Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Ford Ranger Raptor

Đánh giá xe Ford Ranger Raptor

danh-gia-xe-ford-raptor

Không biết từ lúc nào mà thị trường Việt Nam lại trở nên sôi động và rộng mở! Sau khi được Ford ra mắt tại Thái Lan thì xe Ford Ranger Raptor mới đã được đưa về và phân phối…