Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Ford Transit

Đánh giá xe Ford Transit 2022

Xe Ford Transit được biết đến là một mẫu xe thương mại với nhiều ưu điểm vượt trội. Phải kể tới như tính đa dụng, tính ổn định cao, tiện nghi chỉnh chu,… Bàn các xe cùng phân khúc, thì…