Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Cách kết nối bluetooth với xe Ford Ranger

Để kết nối Bluetooth với xe Ford Ranger, bạn cần làm theo các bước sau:

  1. Bật Bluetooth trên điện thoại của bạn.
  2. Trên xe Ranger, nhấn nút Menu trên bảng điều khiển trung tâm.
  3. Chọn “Bluetooth”.
  4. Chọn “Tìm kiếm thiết bị”.
  5. Chọn tên của điện thoại của bạn từ danh sách thiết bị.
  6. Nhập mật khẩu (nếu có) và nhấn “Kết nối”.

Sau khi kết nối Bluetooth thành công, bạn có thể phát nhạc, nghe điện thoại và sử dụng các tính năng khác của điện thoại trên xe Ranger.

Dưới đây là một số mẹo để kết nối Bluetooth với xe Ford Ranger:

  • Đảm bảo rằng Bluetooth trên cả điện thoại và xe Ranger đều được bật.
  • Điện thoại và xe Ranger phải ở trong phạm vi khoảng 10 mét để có thể kết nối.
  • Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kết nối Bluetooth, hãy thử khởi động lại điện thoại và xe Ranger.