Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Đổi bằng B2 sang B1

Để đổi bằng lái xe B2 sang B1, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu.
 • Giấy phép lái xe B2 còn thời hạn.
 • Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.
 • 2 ảnh chân dung 4×6.
 • Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, bạn nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nơi bạn đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Thời gian giải quyết hồ sơ là 15 ngày làm việc.

Lệ phí đổi bằng lái xe B2 sang B1 là 135.000 đồng.

Thủ tục đổi bằng lái xe B2 sang B1 khá đơn giản và nhanh chóng. Bạn có thể thực hiện thủ tục này tại bất kỳ Sở Giao thông vận tải nào trên cả nước.

Dưới đây là một số lưu ý khi đổi bằng lái xe B2 sang B1:

 • Giấy phép lái xe B2 còn thời hạn ít nhất 3 tháng trước khi đổi.
 • Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian 6 tháng kể từ ngày khám.
 • Ảnh chân dung 4×6 được chụp trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.
 • Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng.

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu trên, bạn sẽ không được đổi bằng lái xe B2 sang B1.

Thủ tục đổi bằng B2 sang B1

Thủ tục đổi bằng lái xe B2 sang B1 được quy định tại Điều 12 Thông tư số 12/2021/TT-BGTVT như sau:

 1. Hồ sơ đổi giấy phép lái xe bao gồm:

a) Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này; b) Giấy phép lái xe cũ do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao); c) Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định; d) 02 ảnh chân dung 4×6 chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; e) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng.

 1. Nơi nộp hồ sơ:

a) Người lái xe nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. b) Trường hợp cấp lại giấy phép lái xe do có sai sót về thông tin, do bị mất hoặc do hết hạn sử dụng, người lái xe nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa Công an cấp tỉnh.

 1. Trình tự thực hiện:

a) Người lái xe nộp hồ sơ tại cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe. b) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. c) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người lái xe bổ sung hồ sơ theo quy định. d) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ chụp ảnh, in và ký tên vào giấy phép lái xe. e) Người lái xe nhận giấy phép lái xe và nộp lệ phí.

 1. Lệ phí:

a) 135.000 đồng đối với giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D, E, FB1, FC, FD, FE. b) 575.000 đồng đối với giấy phép lái xe hạng C1, C1E, C2, C2E, D1, D1E, D2, D2E, D3, D3E.

 1. Thời hạn giải quyết:

a) 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi giấy phép lái xe do có sai sót về thông tin. b) 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại giấy phép lái xe do bị mất hoặc do hết hạn sử dụng.

 1. Trường hợp người lái xe không đáp ứng các quy định về điều kiện đổi giấy phép lái xe thì không được đổi giấy phép lái xe.