Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Đồng Hồ Báo Nhiệt Nouvo LX

Đồng hồ báo nhiệt độ trên xe Nouvo LX nằm ở góc bên phải của đồng hồ tốc độ. Đồng hồ báo nhiệt độ được chia thành hai vùng: vùng màu xanh lá cây và vùng màu đỏ. Vùng màu xanh lá cây chỉ nhiệt độ bình thường của động cơ, còn vùng màu đỏ chỉ nhiệt độ quá nóng của động cơ. Nếu đồng hồ báo nhiệt độ nằm trong vùng màu xanh lá cây, thì động cơ của xe đang hoạt động bình thường. Nếu đồng hồ báo nhiệt độ nằm trong vùng màu đỏ, thì động cơ của xe đang quá nóng và cần được làm mát ngay lập tức.

Dưới đây là một số cách để làm mát động cơ của xe Nouvo LX khi nhiệt độ quá nóng:

  • Dừng xe và tắt máy.
  • Mở nắp ca-pô để động cơ được làm mát tự nhiên.
  • Cho xe chạy ở tốc độ thấp trong một thời gian ngắn.
  • Kiểm tra mức nước làm mát và bổ sung thêm nước làm mát nếu cần thiết.

Nếu động cơ của xe Nouvo LX vẫn quá nóng sau khi đã áp dụng các biện pháp trên, thì bạn cần đưa xe đến gara để kiểm tra và sửa chữa.

Xem thêm  Đại lý xe Chevrolet