Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Bị bẻ gương có được bảo hiểm?

Có, bạn có thể được bảo hiểm nếu gương xe bị bẻ. Tuy nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào loại bảo hiểm ô tô mà bạn có và các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.

Nếu bạn có bảo hiểm toàn diện, bạn có thể được bảo hiểm cho thiệt hại do tai nạn ngẫu nhiên, bao gồm cả việc bẻ gương. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bạn có thể không được bảo hiểm cho thiệt hại do tai nạn ngẫu nhiên.

Để biết liệu bạn có được bảo hiểm cho việc bẻ gương hay không, bạn nên liên hệ với công ty bảo hiểm của mình. Họ sẽ có thể cung cấp cho bạn thông tin cụ thể về hợp đồng bảo hiểm của bạn và các điều khoản bảo hiểm của bạn.

Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi yêu cầu bảo hiểm cho việc bẻ gương:

  • Bạn nên báo cáo vụ việc với cảnh sát ngay lập tức.
  • Bạn nên chụp ảnh thiệt hại.
  • Bạn nên thu thập bất kỳ bằng chứng nào khác về vụ việc, chẳng hạn như biên lai sửa chữa hoặc báo giá sửa chữa.
  • Bạn nên liên hệ với công ty bảo hiểm của mình càng sớm càng tốt để yêu cầu bồi thường.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể tăng cơ hội được bảo hiểm cho việc bẻ gương.

Xem thêm  Phanh thắng ABS là gì? So sánh ABS và CBS ở xe ô tô hiện nay